thám tử

-

Công ty thám tử

-

Dịch vụ thám tử

DỊCH VỤ THÁM TỬ TƯ "NHANH - CHÍNH XÁC - UY TÍN" - LIÊN HỆ TOÀN QUỐC: 1900. 599. 979

THÁM TỬ VDT » VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Đấu thầu

Ảnh minh họa Luật Đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký sắc lệnh số 34/2005/L-CTN công bố Luật Đấu thầu và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006. Luật này quy định chung về... 

Luật đầu tư

Ảnh minh họa Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 32/2005/L-CTN công bố Luật Đầu tư và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.  Chi tiết →

Luật bản quyền

Ảnh minh họa Quyền tác giả Quyền tác giả hay tác quyền (tiếng Anh: copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) thí dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác... 

Bộ luật Hình sự

Anh minh hoa Bộ luật sửa đổi bổ sung này có số 37/2009/QH12 được thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 nhằm sửa đổi bổ sung cho Bộ luật Hình sự 1999, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Xem thêm: Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 [sửa] Mục lục Lời nói đầu Phần chung Chương... 

Luật Đất đai

Anh minh hoa Luật Đất đai: Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất  Chi tiết →

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ Ðể tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Hiến pháp... 

Luật Báo Chí

Ảnh minh họa Luật báo chí của Việt Nam Cộng hòa; còn được biết đến dưới cái tên Luật 019/69, do Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu ban hành ngày 30/12/1969 tại Sài Gòn. Toàn bộ đạo luật có 8 chương và 69 điều]][1].Mục lục [ẩn] 1 Bối cảnh ra đời của Luật 2 Nội dung căn bản của Luật 3 Các tác...