Chúng tôi đi nghiên cứu sinh (Conan ?;)), Và chúng tôi bảo vệ chúng ta chống lại sự man rợ. Các quốc phòng duy nhất là tấn công một đối thủ với đầu.

Conan O’Brien the Barbarian

Thám tử tư VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử