Ngày xưa,có 1 con quỷ đã thoát khỏi địa ngục đến quấy rối Trần gian,thời bấy giờ có vị vua và 7 Pháp sư có linh lực cao,đã giết được con quỷ ấy.Để đảm bảo con quỷ ấy không hồi sinh được,vị vua và 7 Pháp sư đã chia con quỷ thành 5 Phần: Đầu,tay,chân,cánh,tim.Rồi cất giấu từng bộ phận của con quỷ ở những nơi khác nhau.Đến bây giờ,có một giáo phái muốn hồi sinh con quỷ,báo mộng cho 1 vị tham tu tu đại tài.Ý muốn bảo thám tử hãy hồi sinh nó,rồi lại giết nó bằng búa cổ.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Thám tử tu VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử