GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Công ty TNHH Dịch vụ cung cấp thông tin và thương mại việt (  Gọi tắt Công ty thám tử VDT ), được thành theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101611742 Cấp ngày 01 tháng 02 năm 2005 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp.

Năm 2008: Đổi tên công ty từ Công ty TNHH dịch vụ cung cấp thông tin và thương mại Việt thành Công ty TNHH cung cấp thông tin Việt Nam.

Công ty thám tử VDT đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu logo tại Bộ khoa học và công nghệ ( Cục Sở Hữu Trí Tuệ ), theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 84368, cấp theo quyết định số : 8833/QĐ-SHTT, ngày 13/07/2007 theo danh mục sản phầm mang nhãn hiệu :

Nhóm 35 : Dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh tế dân sự.

Nhóm 45 : Dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Mẫu nhãn hiệu logo : gia thue tham tu theo doi 2 - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của CÔNG TY THÁM TỬ VDT :