Rate this post

Công ty thám tử VDT cung cấp dịch vụ điều tra đối tác doanh nghiệp

Dịch vụ điều tra đối tác doanh nghiệp, hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng

1. Cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho hoạt động quan hệ dân sự – kinh tế, thương mại.
2. Cung cấp thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
3. Tìm kiếm và cung cấp thông tin trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng trong lĩnh vực Dân sự – Kinh tế.
4. Thông tin cho quý khách hàng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn sự thất thoát, tiết lộ, đánh cắp thông tin.

Dịch-vụ-chuyên-nghiệp

Dịch vụ chuyên nghiệp về đánh giá và thẩm định đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh

1. Tìm kiếm thông tin, phân tích đánh giá các nguồn lực của đối tác.
2. Xác định các mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của người đứng đầu, người điều hành trong doanh nghiệp.
3. Báo cáo tổng hợp phân tích thị phần, thị trường, khách hàng tiềm năng của đối tác trong các lĩnh vực hoạt động.
4. Cung cấp thông tin để đánh giá năng lực các vị trí nhân sự cao cấp của đối tác.
5. Báo cáo tổng hợp thông tin phân tích về năng lực tài chính của đối tác.
6. Dịch vụ đại diện ủy quyền trong việc đánh giá, thẩm định đối tác kinh doanh.
7. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ kiểm soát  và điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp

1. Tư vấn và xử lý các mẫu thuẫn, lợi ích trong quan hệ giữa các cổ đông, các thành viên với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban điều hành, Ban kiểm soát…
2. Tìm kiếm chứng cứ, xác minh các vấn đề cạnh trạnh không lành mạnh trong doanh nghiệp.
3. Điều tra, thu thập thông tin về quan hệ nội bộ giữa các bộ phận gây ra những phát sinh và mẫu thuẫn nội bộ doanh nghiệp.
4. Tìm kiếm, xác định các bằng chứng trong việc nhân viên cố tình thực hiện sai lệch các chính sách bán hàng, chính sách nhân sự, chính sách mua hàng trong doanh nghiệp.
5. Thu thập các thông tin, chứng cứ trong nội bộ trực tiếp hoặc gián tiếp làm giảm uy tín, ảnh hưởng đến thương hiệu, thị phần khách hàng của doanh nghiệp.
6. Dịch vụ hỗ trợ và giám sát các hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán. Báo cáo độc lập với Hội đồng quản trị doanh nghiệp (hay Tổng giám đốc).
7. Dịch vụ đại diện ủy quyền tiếp nhận, xử lý và giải quyết các tranh chấp, vi phạm, mẫu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp.
8. Dịch vụ điều tra nội bộ theo từng yêu cầu, đối tượng, phạm vi của khách hàng doanh nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

tứ vấn ngay

Hotline: 094.368.2399

Mail: thamtuvdt@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử