ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

anh-1-giam-doc-do-ngoc-anh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

+ Thạc sĩ Luật

+ Chuyên viên Thừa Phát Lại

+ Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )

+ Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT

loan pham

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

+ Cử nhân kế toán

+ Điều tra viên

+ Chuyên viên tư vấn tâm lý

+ Số năm kinh nghiệm : 07 năm