THÁM TỬ TƯ VDT – CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kiểm tra mục đích sử dụng tiền bạc, tài sản vay, khả năng hoàn trả, nguyên nhân lỡ hẹn….

Điều tra bằng các phương pháp xã hội học, tâm lý học các chủ đề doanh nghiệp, cá nhân qua tâm. Điều tra nhu cầu sở thích của khách hàng.

Cung cấp thông tin nhằm tìm hiểu đối tác đã đang và sẽ hợp tác.

Giám sát việc thực hiện các giao ước kinh tế, dân sự.

Phát hiện các giả mạo trong vụ án kinh tế dân sự, giả mạo tai nạn để nhận tiền bảo hiểm.

Xác minh, thẩm định năng lực tư cách của nhân viên trong quá khứ và hiện tại.

Tìm kiếm thông tin phục vụ thu hồi công nợ, tranh chấp thương mại.

Kiểm tra xác minh việc ăn cắp bí mật nghề, mẫu mã hàng hoá, bản quyền bị vi phạm, các giao kết kinh doanh.

Thu thập chứng cứ tài liệu nhằm tìm hiểu đối tác, ban hàng bao gồm tư cách pháp lý, tình trạng và năng lực tài chính, nhân sự để quyết định hợp đồng hợp tác và đề ra các biện pháp kinh doanh.

Kiểm tra xác định các hoạt động của đối tác đang cùng công tác nhằm ngăn ngừa việc lừa đảo, bội ước hoặc vi phạm cam kết.

Xác định nhân thân lý lịch của người định tuyển dụng hoặc đã tuyển dụng vào làm việc, bảo vệ sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.

Điều tra bảo vệ doanh nghiệp, Giám sát phát hiện hành vi kinh doanh bất hợp pháp, gian lận thương mại.

Phát hiện đối tượng làm lộ, mất bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, các hành vi cản trở pháp luật làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thu thập chứng cứ tài liệu nhằm tìm hiểu đối tác, bạn hàng ( về tư cách pháp lý, tình trạng tài chính thực tế, khả năng nhân lực) để có quyết định hợp đồng kinh tế, hơp tác và biện pháp kinh doanh.

THÁM TỬ TƯ VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử