Ảnh minh họa

Luật Đầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 32/2005/L-CTN công bố Luật Đầu tư và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử