Ulead® GIF Animator 5 là công cụ tự động và rẻ tiền nhất cho việc tạo các hình GIF động. Dễ dàng tạo các ảnh động cho trang web và cho bài thuyết trình PowerPoint.

Ulead GIF Animator 5

GIF Animator là giải pháp hoàn hảo cho :

* Microsoft® PowerPoint®: thêm hình động bắt mắt
* Macromedia® Flash™: sử dụng trong các dự án Flash nền thô
* Các trình biên tập ảnh : tích hợp mạnh mẽ vào Ulead PhotoImpact®, Adobe Photoshop® và Jasc Paint Shop Pro™
* E-mail : Gửi thiệp động tự chạy

Các tính năng :

* Giao diện trực quan
o Không gian làm việc theo thẻ với các chế độ Chỉnh sửa, Tối ưu và Xem trước
o Các điều khiển quản lý đối tượng cho mọi đối tượng trong khung hình
o Bảng khung hình dễ dàng truy xuất để kiểm soát chuyển động
o Xem trước hình động trực tiếp ngay trong không gian làm việc chung
o Giao diện di chuyển được với khả năng tùy biến cao

* Biên soạn dễ dàng
o Biên soạn nền đối tượng và quản lý lớp
o Biên tập đối tượng nguồn True Color
o Mở các lớp PhotoImpact, Photoshop và Paint Shop Pro
o Biên tập đối tượng vòng trong các trình chỉnh sửa ngoài
o Các đối tượng văn bản chỉnh sửa được
o Định dạng văn bản chính xác đến mức độ kí tự
o Các công cụ lựa chọn, vẽ màu và biến đổi tăng cường
o Xử lý đối tượng nâng cao xuyên suốt toàn bộ khung hình

* Các hiệu ứng động
o Các đối tượng văn bản băng rôn động điều chỉnh được
o Hỗ trợ văn bản băng rôn động chống răng cưa
o Kết hợp các hiệu ứng đèn chớp neon và di chuyển ra vào với các văn bản động
o Các bộ lọc phim mới, bao gồm thay thế màu và dịch màu

* Tối ưu mạnh mẽ
o Xem trước và sau khi tạo ảnh động
o Tối ưu mạnh mẽ từ các đối tượng nguồn True Color
o Quản lý bảng màu cao cấp
o Tối ưu dung lượng tập tin hay theo tỉ lệ nén
o Nén GIF giảm chất lượng và kiểm soát màu Web Snap
o Kiểm soát bảng màu Web Safe cao cấp

* Định dạng xuất linh hoạt
o Dùng lại các tập tin dự án GIF nền đối tượng
o Xuất ra các lớp PhotoImpact và Photoshop
o Xuất ra AVI True Color AVI, QuickTime và MPEG
o Lưu lại dạng Flash True Color động

Theo tuoitredatquang.com


Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử