Dịch vụ điều tra lý lịch nhân sự trước khi ứng tuyển nhân sự của các tập đoàn, doanh nghiệp là một việc rất quan trọng. Việc sàng lọc nhân sự cho phép bạn tự tin đưa ra quyết định tuyển dụng đúng đắn. Tất cả các ứng viên đều trải qua quá trình nghiên cứu toàn diện và kỹ lưỡng nhất hiện có. 

Tìm kiếm hồ sơ tội phạm quốc gia

Một cuộc tìm kiếm toàn diện trên toàn quốc về các tội danh mà nhân sự tuyển dụng có thể che dấu.

Trực tiếp truy cập vào kho lưu trữ  để xác định các bản án hình sự về các hồ sơ pháp lý.

Các bản án và cáo trạng có tiền sử hình sự của ứng cử viên.

Vì hầu hết các tòa án không báo cáo lịch sử tội phạm lên cơ sở dữ liệu quốc gia trực tuyến, nên việc nghiên cứu thủ công sâu rộng trong các khu vực tài phán đó được tiến hành.

Xác minh trình độ học vấn

Lịch sử học tập là thông tin được làm giả phổ biến nhất trong sơ yếu lý lịch và đơn xin việc. Báo cáo này xác nhận các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ và ngày theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trường thương mại / dạy nghề và / hoặc trường trung học.

  • Bằng cấp & Văn bằng đã kiếm được
  • Sự tham dự
  • Chứng chỉ Trường Thương mại
  • Bằng cấp chính / trung học
  • Chứng chỉ khác

Xác minh việc làm

Gần 67% hồ sơ và đơn xin việc có nội dung trình bày sai. Thám tử VDT sẽ xác minh việc làm trước đây mà người nộp đơn của bạn cung cấp bao gồm ngày làm việc, vị trí, mức lương bắt đầu và kết thúc, hiệu suất, lý do rời đi, tình trạng tuyển dụng và bất kỳ nhận xét chung nào khác nếu có.

Xác minh lịch sử việc làm, bao gồm tên của người sử dụng lao động, (các) vị trí đã nắm giữ, ngày làm việc, các mối quan tâm về hiệu suất và tình trạng đủ điều kiện làm lại, nếu có. Xác minh việc làm  cũng có sẵn nếu được yêu cầu.

Kiểm tra tham chiếu

Những người phỏng vấn được đào tạo bài bản của chúng tôi sẽ liên hệ với đồng nghiệp để có được đánh giá về năng lực và hồ sơ công việc của ứng viên.

Xác minh tham chiếu bao gồm số năm đã biết và bản chất của liên kết.

Theo dõi An sinh Xã hội

Cung cấp xác minh tức thì về Số an sinh xã hội của người nộp đơn cũng như thông tin cập nhật về lịch sử địa chỉ của họ và bất kỳ tên bí danh nào được sử dụng.

Tiền sử bệnh

Tìm kiếm hồ sơ lịch sử bệnh tật của ứng cử viên.

Thông tin tài chính

Báo cáo về tình hình tài chính, thu nhập trước đây…

Bằng cấp, giấy phép

Cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng bằng lái xe, các hạn chế và các vi phạm khi di chuyển.

Báo cáo lịch sử lái xe bao gồm mọi vi phạm giao thông và hoặc tai nạn do 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử