Sử dụng một điều tra viên tư nhân có hợp pháp không?

Hành động thuê thám tử tư vốn dĩ không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Tuy nhiên, có một số hành vi nhất định mà các điều tra viên tư nhân không được tham gia nếu không họ sẽ vi phạm pháp luật. Kiểm tra với điều tra viên tư mà bạn muốn giữ lại để đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của bạn.

Mạo danh cơ quan thực thi pháp luật

Bất cứ ai hành động như một nhân viên thực thi pháp luật là bất hợp pháp nếu họ không phải là một nhân viên thực thi pháp luật. Do đó, hầu hết các điều tra viên tư nhân không nên mang phù hiệu, mặc đồng phục thực thi pháp luật, mang biểu tượng thực thi pháp luật hoặc nói cách khác rằng họ là nhân viên thực thi pháp luật. Điều quan trọng là điều tra viên tư nhân của bạn phải tuân theo quy tắc này để họ không đánh lừa các nhân chứng tiềm năng về vai trò của họ trong vụ án và bất kỳ liên kết nào với cơ quan chính phủ. Tương tự như vậy, một điều tra viên tư nhân không nên cố gắng bắt giữ một cá nhân khác theo màu sắc của pháp luật.

Nghe lén điện thoại

Luật pháp nghiêm cấm các nhà điều tra tư nhân nghe lén các cuộc điện thoại mà không có sự đồng ý của ít nhất một trong những cá nhân trong đường dây. Ngoài ra, pháp luật quy định rằng ít nhất một người trong cuộc gọi phải đồng ý với việc ghi âm và hoặc yêu cầu cả hai bên đồng ý trước khi cuộc gọi có thể được ghi lại một cách hợp pháp.

Xâm phạm

Các nhà điều tra tư nhân đôi khi có thể phải xâm nhập tư gia của người khác. Tuy nhiên, luật pháp cấm điều tra viên làm như vậy. Ngoài ra, điều tra viên không thể đột nhập và xâm nhập nếu không vi phạm pháp luật. Trong nhiều tình huống, thám tử tư phải được sự cho phép của chủ sở hữu tài sản trước khi vào đó. Điều này khả thi hơn trong trường hợp ly hôn khi cả hai vợ chồng vẫn sống trong nhà.

Giả mạo thư

Việc ai đó giả mạo, mở hoặc phá hủy thư của một cá nhân khác để xâm phạm công việc cá nhân của họ hoặc để ngăn cản cá nhân đó nhận thư của họ là một hành vi vi phạm liên bang.

Có được quyền truy cập vào thông tin mật

Có nhiều dạng thông tin bí mật mà điều tra viên tư nhân không thể truy cập nếu không có sự cho phép của cá nhân bị điều tra trước hoặc không có trát đòi hầu tòa sẽ cung cấp cho họ quyền truy cập vào thông tin. Quy tắc này áp dụng cho các loại thông tin sau:

Các tài khoản tài chính

Mặc dù các điều tra viên tư nhân thường có thể xác định nơi một người thực hiện ngân hàng của mình, nhưng họ thường không có quyền truy cập vào thông tin cụ thể liên quan đến tài khoản. Tuy nhiên, với trát đòi hầu tòa hoặc sự cho phép của chủ tài khoản, điều tra viên tư nhân có thể truy cập hợp pháp thông tin này.

Thông tin tín dụng

Mặc dù điều tra viên tư nhân có thể tiếp cận các tài liệu của tòa án và hồ sơ tội phạm vì chúng là hồ sơ công khai, luật liên bang cấm phổ biến thông tin tín dụng cá nhân của một người. Vì vậy, một điều tra viên tư nhân trước tiên phải được sự đồng ý của cá nhân để chạy một hồ sơ như vậy. Ngoài ra, điều tra viên cần có lý do pháp lý để thực hiện việc kiểm tra ngay từ đầu.

Hồ sơ tội phạm

Một số hồ sơ tội phạm sẽ được niêm phong và chỉ các nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên tòa án và các cá nhân bị hạn chế khác mới có thể truy cập được. Điều này có thể là do luật xóa bỏ hoặc vì hành vi phạm tội được thực hiện khi người đó còn là người chưa thành niên. Các nhà điều tra tư nhân không có bất kỳ quyền hạn đặc biệt nào để hủy niêm phong hoặc truy cập các hồ sơ đó.

Bản ghi điện thoại

Giống như thông tin liên quan đến tài khoản tài chính, các nhà điều tra tư nhân không có quyền truy cập vào hồ sơ điện thoại riêng tư của một người. Tuy nhiên, điều tra viên tư nhân có thể tìm ra nhà cung cấp dịch vụ của bên đó là ai hoặc số điện thoại của người đó. Hồ sơ điện thoại được bảo vệ bởi luật pháp, vì vậy điều tra viên tư nhân không thể truy cập thông tin này nếu không có lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa có hiệu lực đó.

Các hành vi bị nghiêm cấm khác

Có những quy tắc khác mà các nhà điều tra tư nhân phải tuân theo. Nhiều nhà điều tra tư nhân được cấp phép đặc biệt bởi tiểu bang và có nguy cơ mất đặc quyền này nếu họ vi phạm luật pháp . Điều này có thể bao gồm quấy rối đối tượng, sử dụng hối lộ, lấy cớ để truy cập thông tin hoặc tham gia vào các phương tiện gian dối khác để có được thông tin nhất định. Kiểm tra với điều tra viên tư nhân của bạn để đảm bảo rằng cả hai bạn đều tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Nếu không, bạn có nguy cơ bị loại trừ thông tin nhất định ra khỏi tòa án và các hình phạt khác.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử