THÁM TỬ TƯ VDT THÔNG BÁO

Theo tinh thần nghị quyết cuộc họp và chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty Thám tử tư VDT đề ra cho sự phát triển của Văn phòng thám tử tư VDT tại Đà Nẵng, Quyết định đồng chí Đông Hà kể từ ngày 01/01/2013 nhận chức vụ giám đốc CN Công ty thám tử VDT tại đà nẵng, để nâng cao chất lượng dịch vụ thám tử VDT tại đà nẵng, cũng như phát triển đồng bộ xây dựng củng cố lực lượng nhân sự, chuyên nghiệp, uy tín, như phương châm mà Thám tử VDT tại Hà Nội trụ sở chính đã đề ra ” Văn Hóa Ứng Xử, Đảm Bảo Chính Xác, Thông Tin Tuyệt Mật” xứng danh với 3 chữ VDT ( Thám tử tư VDT ).
Nay thay mặt cho toàn thể Ban lãnh đạo Công thám tử VDT, thông báo tới Quý khách hàng tại thành phố Đà Nẵng được biết để qua đó tiện giao dịch liên lạc trực tiếp tới Giám đốc Thám tử tư VDT tại đà nẵng.

=========================

Thông tin Liên hệ Thám tử tư Đà nẵng

–         Số điện thoại chính liên hệ dịch vụ thám tử đà nẵng là: 0511.382.5567 và số điện thoại phụ là: 0511.268.1890 ( để tiện giao dịch và vớt số)

–         Số điện thoại di động  Hotline Văn phòng thám tử tư Đà Nẵng đổi thành : 0963.890.968

THÁM TỬ ĐÔNG HÀ

Năm mới an khang thịnh vượng

Trân trọng

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử