DỊCH VỤ THÁM TỬ TƯ XÁC MINH

Khái niệm: Xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến người đó để làm sáng tỏ những yêu cầu của khách hàng. Mục đích của việc xác minh là làm thỏa mãn những nghi vấn của khách hàng về một con người hoặc một sự việc nào đó.

Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP XÁC MINH SAU ĐÂY LÀ PHỔ BIẾN:

  • Xác minh về một người bạn quen biết trên mạng hoặc qua mục tìm bạn bốn phương …

  • Xác minh về một người mà con của bạn đang yêu và có ý định tiến tới kết hôn.

  • Xác minh về một sự nghi ngờ do người chồng/vợ đưa ra nhằm che dấu việc ngoại tình…

  • Xác minh về một người mà con của bạn đang yêu và có ý định tiến tới kết hôn.

  • Xác minh về một sự nghi ngờ do người chồng/vợ đưa ra nhằm che dấu việc ngoại tình…

THÁM TỬ TƯ VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử