Thuốc độc trong cái răng giả

Truyện được đăng trên Lửa Sống từ số 37 (2-11-1954), tính đến số 51 (17-11-1954) là số cuối của sưu tập Lửa Sống hiện có tại Thư viện Quốc gia, đăng đến kỳ thứ 15 và vẫn chưa kết thúc. Đây là một truyện trinh thám, biểu dương tài phán đoán, khám phá của thám tử Đằng Tôn, người luôn luôn tìm ra các dấu hiệu hình sự đáng giá trước khi các nhân viên sở liêm phóng dò tới…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử