Tiêu đề Trinh thám tài tử
Tủ sách Tuổi Hoa, Loại hoa đỏ,T̉u sách tuổi hoa
Tác giả Thanh Châu
Ấn bản in lại: Nhà xuất bản Xuân Thu, 1972
Nguyên bản từ Đại học California
Đã được số hóa 12 Tháng Giêng 2007
Độ dài 107 trang

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử