Một thám tử tư được thuê để tìm thấy một vũ nữ thoát y bị mất tích. Một công việc đơn giản hóa phức tạp khi tất cả mọi người khi vị thám tử tư  tìm gặp để hỏi đều bị giết chết.

Director: Tony Krantz
Writer: Erik Jendresen
Stars: Antonio Banderas, Thomas Kretschmann and William Fichtner

Thám tử tư VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử