Thám tử tư VDT Hà Nội là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin Doanh Nghiệp. Xã hội ngày càng phát triển, đây chính là thời cơ và thách thức cho các doanh nghiệp, loại hình điều tra doanh nghiệp là một nhu cầu thực tiễn cần có trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh cũng như bảo hộ bản quyền,… để đảm bảo quyền lợi cho chính các doanh nghiệp, phòng ngừa mọi rủi ro trước khi đàm phán ký kết hoặc giao thương với đối tác của mình, tìm hiểu thị trường, phòng chống hàng giả hàng nhái.

Thuê thám tử điều tra doanh nghiệp để nắm bắt trước cơ hội, nhìn nhận và đánh giá một cách chính xác toàn diện và tổng thể đó cũng chính là bảo vệ an ninh doanh nghiệp, và cụ thể hóa an ninh phi truyền thống trong quản trị doanh nghiệp.

Điều tra Doanh nghiệp về khái niệm được hiểu thu thập bằng chứng, những sự kiện hiện tượng về vật chất và phi vật chất đang diễn ra của chủ thể đối tượng cần điều tra để làm rõ bản chất hoạt động của tổ chức đó.

Việc thu thập chứng cứ, đánh giá nguồn chứng cứ, trong các công ty cổ phần, công ty TNHH, Công ty liên doanh, công ty một trăm phần trăm vốn nước ngoài… Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, các dòng chảy tiền tệ, trong kinh doanh, trong giao dịch hệ thống ngân hàng, trong lĩnh vực trao đổi hàng hóa, giao thương cũng như các giao dịch khác… Có được nguồn thông tin của đối tác vô cùng quan trọng, đánh giá thực thể của đối tượng để có thông tin nhìn nhận và đánh giá đúng bản chất đem lại sự lựa chọn định hướng, cách giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Để đáp ứng yêu cầu trên, với kinh nghiệm và uy tín hơn 10 năm trong lĩnh vực Cung câp thông tin, Văn phòng thám tử VDT cung cấp  dịch vụ Điều tra doanh nghiệp với các nội dung  như sau:

I – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP

1) Cung cấp thông tin về giấy phép hoạt động, mã số thuế, lĩnh vực hoạt động,

2) Người đại diện pháp luật và thành phần cơ cấu hội đồng quản trị, hội đồng thành viên

3) Cung cấp thông tin về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức,

4) Báo cáo phân tích, đánh giá về chính sách nhân sự, chính sách lương, chính sách thưởng, ưu đãi với người lao động

5) Cung cấp thông tin về báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán, báo cáo quản trị doanh nghiệp thường niên

6) Cung cấp thông tin về báo cáo phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh

7) Cung cấp thông tin, báo cáo phân tích về thị phần, thương hiệu

8) Cung cấp thông tin chuyên sâu, báo cáo chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.

II- THẨM ĐỊNH ĐỐI TÁC CÙNG HỢP TÁC KINH DOANH

1) Tìm kiếm thông tin, phân tích đánh giá các nguồn lực của đối tác

2) Xác định các mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của người đứng đầu, người điều hành trong doanh nghiệp

3) Báo cáo tổng hợp phân tích thị phần, thị trường, khách hàng tiềm năng của đối tác trong các lĩnh vực hoạt động

4) Cung cấp thông tin để đánh giá năng lực các vị trí nhân sự cao cấp của đối tác.

5) Báo cáo tổng hợp thông tin phân tích về năng lực tài chính của đối tác.

6) Dịch vụ đại diện ủy quyền trong việc đánh giá, thẩm định đối tác kinh doanh

7) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

III- ĐIỀU TRA HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI

1, Tìm kiếm hàng giả hàng nhái

2, Xác định thông tin về cá nhân, tổ chức thực hiện làm hàng giả hàng nhái

3, Cung cấp dịch vụ Giám định hàng giả hàng nhái

4, Tư vấn các cách giải quyết trong việc xử lý hàng giả

5, Cung cấp thông tin chuyên sau theo yêu cầu của khách hàng

Để đáp ứng Dịch vụ Điều tra Doanh Nghiệp một cách chính xác, nhanh chóng và thuận tiện, Quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Cung cấp Thông tin Việt Nam (Thám tử tư VDT). Chúng tôi hi vọng nhận được sự tin tưởng và hợp tác của quý khách.

Công ty Thám tử VDT

Điện thoại: 04 22118199 / 091.303.1525

Email: thamtuvdt@gmail.com

Website: http://www.thamtu.com.vn/dich-vu-tham-tu/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử