Category: THÁM TỬ CƯỜI

Thám tử kiểu… Gunny

Thám tử Hà Nội – “Truyện tranh kiểu Gunny” là câu chuyện về vị thám tử lừng danh Sơ lốc …Gà, lần theo manh mối

Đọc tiếp »

Thám tử Tình

“Thám Tử Tình”. Đó là biệt hiệu mới nhất mà chị Hai dùng để gọi tôi. Mỗi thời điểm, tùy theo “chức năng”, tôi được

Đọc tiếp »