Ảnh minh họa

Luật Đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước đã ký sắc lệnh số 34/2005/L-CTN công bố Luật Đấu thầu và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006.
Luật này quy định chung về các hoạt động đấu thầu, cách thức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển; dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị dây chuyền sản xuất, công trình nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Luật này là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia và liên quan đến hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án nói trên.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử