094.368.2399

Kính gửi: Công ty thám tử VDT

MẪU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÁM TỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN

I.  THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP CHO THÁM TỬ:

Họ và tên: ………………………………………………….

Số ĐT:………………………………………………….….

Email: ……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………

Số CMT (nếu cần)…………………….ngày cấp…………………nơi cấp:………………………

Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có):………………………………………………………

Giấy giới thiệu hoạt động trong tố tụng (nếu có):……………………………………….

II. NỘI DUNG YÊU CẦU THUÊ THÁM TỬ

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

III. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG CHO THÁM TỬ TÁC NGHIỆP

Họ và tên: ………………………………………Bí danh:………………………………

Năm sinh (nếu cần)…………………………………………………………………………

Hình ảnh, đặc điểm nhận diện: ………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan (nếu có)…………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà riêng:…………………………………………………………………………..

Phương tiện:  ……………………….Biển kiểm soát: ……………………………….

Điện thoại: (nếu có):…………………………………………………………………………

Mô tả thêm: ……………………………………………………………………………………

MẪU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÁM TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

I.  THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP CHO THÁM TỬ:

Tên tổ chức: ………………………………………………….

Đại diện theo pháp luật:………………………………………..

Số ĐT:………………………………………………….….

Email: ……………………………………………………..

Website:………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

Mã số thuế……………………. …………………………………….

Số tài khoản: ………………..Ngân hàng:… …………..…Chi nhánh:…………………

Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có):………………………………………………………

Giấy giới thiệu hoạt động trong tố tụng (nếu có):……………………………………….

II. NỘI DUNG YÊU CẦU THUÊ THÁM TỬ

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

III. THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG CHO THÁM TỬ TÁC NGHIỆP

Họ và tên: …………………………………………Bí danh:……………………………

Tên tổ chức:……………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện…………………………………………………..

Điện thoại: (nếu có):………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………..

Website:………………………………………………………

Facebook:……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

Mã số thuế……………………. …………………………

Số tài khoản: ………………..Ngân hàng:… …………..…Chi nhánh:…………………

Mô tả thêm:…………………………………………………………………………………………

~~~~~~***~~~~~~

Ghi chú: Đây là mẫu yêu cầu dịch vụ thám tử cơ bản để khách hàng chuẩn bị khi đến công ty thám tử sử dụng dịch vụ thám tử. Tuy nhiên trong các trường hợp khách hàng không có thông tin hoặc thông tin không đủ, công ty thám tử sẽ tư vấn và lựa chọn phương án tối ưu nhất cho khách hàng.

Thám tử Hà Nội – Văn phòng thám tử VDT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử