Gian lận là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một hành động gian dối của một cá nhân hoặc một nhóm. Hành vi gian dối này có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, các nhà điều tra gian lận bảo hiểm cố gắng vạch mặt những người khai man để lấy tiền bảo hiểm. Gian lận về sở hữu trí tuệ xảy ra khi các sản phẩm giả được chuyển nhượng hoặc bán như sản phẩm gốc. Gian lận thế chấp xảy ra khi ai đó đã làm giả giấy tờ để đảm bảo khoản vay được thực hiện. Vì mỗi trường hợp trên đều là các ví dụ về gian lận, nên việc điều tra chúng sẽ được phân loại là Điều tra gian lận.

Cách các cuộc Điều tra gian lận bắt đầu…

Trong quá trình thực hiện công việc của mình, bạn có bao giờ cảm thấy mọi thứ có chút sai sót không? Chắc chắn rằng bạn làm. Dưới đây liệt kê các khu vực có thể xảy ra các hoạt động gian lận và cách Điều tra gian lận bắt đầu:

 • Yêu cầu bồi thường về thương tật
 • Khai gian về khuyết tật
 • Lạm dụng luật y tế gia đình
 • Gian nận bảo hiểm
 • Tuyên bố về Sở hữu Trí tuệ
 • Yêu cầu bồi thường tai nạn
 • Khiếu nại về sơ suất y tế
 • Khiếu nại về Gian lận Thế chấp
 • Khiếu nại về Tai nạn Xe cơ giới
 • Tuyên bố về Trách nhiệm Sản phẩm
 • Yêu cầu bồi thường cho người lao động
 • Các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác

Điều tra gian lận hoặc gian lận tiềm ẩn…

Gian lận là một vấn nạn lớn gây thiệt hại cho con người và các công ty hàng tỷ đô la mỗi năm. Nó có thể có nhiều dạng. Việc điều tra gian lận hoặc gian lận tiềm ẩn có thể yêu cầu tìm kiếm cơ sở dữ liệu rộng rãi, xem xét hồ sơ công khai, truy xuất tài liệu, xác định vị trí nhân chứng, phỏng vấn và lấy lời khai cũng như giám sát cũng như sử dụng các công cụ điều tra khác.

Cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin nhất mà bạn có…

Điều tra gian lận, giống như tất cả các cuộc điều tra khác, có thể được bắt đầu bằng cuộc họp trực tiếp, qua e-mail, sử dụng cách mở hồ sơ trực tuyến được mã hóa của chúng tôi hoặc đơn giản là gọi điện đến các văn phòng của chúng tôi. Thông tin chi tiết về loại gian lận bị nghi ngờ, cũng như bất kỳ bằng chứng nào có thể tồn tại phải được cung cấp cho chúng tôi với tư cách là các nhà điều tra tư nhân của bạn. “Không có gì có nghĩa là không có gì cho đến khi nó có nghĩa là một cái gì đó”. Điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là công việc của bạn là cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin bạn có cho dù bạn nghĩ là quan trọng hay không. Bạn hỏi tại sao? Câu trả lời là vì sau này có thể dùng chi tiết nhỏ nhất để giải quyết vụ án.

Nhiệm vụ của chúng tôi là gì?

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin chính xác đáng tin cậy để bạn có bằng chứng và dữ kiện cần thiết để xác minh hoặc bác bỏ hành vi gian lận bị nghi ngờ.

Thám tử VDT với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi để xem xét những vấn đề này cho bạn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử