CÔNG TY THÁM TỬ  TƯ VDT CUNG CẤP DỊCH VỤ THÁM TỬ:

1.Thám tử cho cá nhân.

– Thám tử điều tra ngoại tình.

– Thám tử quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên.

– Thám tử xác minh nhân thân.

– Thám tử theo dõi giám sát đối tượng.

– Thám tử cho Việt kiều, ngoại kiều.

– Thám tử xác định AND, tìm số điện thoại, thư lạc danh

– Thám tử tìm hiểu người muốn kết hôn.

– Thám tử tìm kiếm con cái bỏ nhà đi, tìm người thân, nợ bỏ trốn.

– Thám tử bảo vệ mật 24/7.

2. Thám tử cho doanh nghiệp

– Thám tử theo yêu cầu.

– Thám tử truy tìm nguồn gốc hàng giả, hàng nhái.

– Thám tử phát hiện, ngăn chặn gián điệp.

– Thám tử điều tra thông tin kinh tế.

– Thám tử điều tra đối thủ cạnh tranh.

–  Thám tử điều tra nội bộ.

–  Thám tử bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

–  Thám tử thu hồi công nợ.

THÁM TỬ TƯ HÀ NỘI, THÁM TỬ TƯ Ở HÀ NỘI, THÁM TỬ TẠI HÀ NỘI, THÁM TỬ TƯ TẠI HÀ NỘI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử