Thông báo danh sách nhân viên thôi việc tại Văn phòng thám tử tư VDT Đà Nẵng

Thông báo danh sách nhân viên buộc thôi việc tại Văn phòng thám tử tư VDT Đà Nẵng

1 – LÊ BÁ QUÍ

– Sinh năm : 1991

– Địa chỉ: Điện Đàm – Đà Nẵng

2 – NGUYỄN THANH QUANG

– Sinh năm 1987

– Địa chỉ:  Phú Thuận – Gia Lai

3 – PHẠM NGỌC ANH –

– Sinh năm 1990

– Địa chỉ:


Những nhân viên trên đã  vi phạm quy chế của Công ty thám tử  VDT. Ban lãnh đạo công ty quyết định cho nghỉ việc.

CÔNG TY THÁM TỬ VDT – VĂN PHÒNG THÁM TỬ VDT ĐÀ NẴNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử