Công ty thám tử VDT chuyên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp

Chuyên viên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp là người thực hiện các hoạt động điều tra, thu thập thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, tham nhũng,… trong nội bộ doanh nghiệp.

Công việc của chuyên viên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp bao gồm:

 • Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm:
  • Tài liệu, hồ sơ, báo cáo,… của doanh nghiệp;
  • Thông tin từ các nhân viên, đối tác, khách hàng của doanh nghiệp;
  • Thông tin từ các nguồn công khai trên internet, mạng xã hội,…
 • Phân tích, đánh giá thông tin thu thập được để xác định các vấn đề cần điều tra.
 • Tiến hành điều tra, xác minh các thông tin đã thu thập được.
 • Báo cáo kết quả điều tra cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Chuyên viên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng thu thập thông tin: khả năng tìm kiếm, khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau.
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin: khả năng phân tích, tổng hợp thông tin để xác định vấn đề cần điều tra.
 • Kỹ năng điều tra, xác minh: khả năng thu thập, kiểm tra thông tin từ các nguồn khác nhau.
 • Kỹ năng báo cáo: khả năng trình bày kết quả điều tra một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Ngoài ra, chuyên viên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp cần có các phẩm chất đạo đức tốt, như: trung thực, khách quan, bảo mật thông tin.

Chuyên viên điều tra thông tin nội bộ doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, tham nhũng,… trong nội bộ doanh nghiệp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử