Thám tử Hà Nội – Năm 2012 Trong bối cảnh thực tại đầy khó khăn của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lạm phát leo thang, đời sống khó khăn GDP cả nước chỉ tăng 4,73% và ước cả năm khoảng 5,2%, trước tình hình trên Văn phòng thám tử VDT Hà Nội đã họp bàn thống nhất về phí dịch vụ thám tử VDT trên toàn quốc như sau:

Công ty thám tử tư VDT quyết định giảm chi phí dịch vụ thám tử trên toàn quốc :

– Giảm 30% chi phí dịch vụ thám tử cho các cá nhân tổ chức trong lĩnh vực hôn nhân

– Giảm 20% chi phi dịch vụ thám tử tư cho các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế

– Giảm 30% cho dịch vụ tìm người..

Thông báo gửi tới khách hàng cũng như thông báo nội bộ cán bộ điều hành thám tử tư VDT được biết

Thay mặt Ban lãnh đạo

Văn phòng thám tử tư VDT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử