Tag: tham tu tu ha noi

Thám tử Tình

“Thám Tử Tình”. Đó là biệt hiệu mới nhất mà chị Hai dùng để gọi tôi. Mỗi thời điểm, tùy theo “chức năng”, tôi được

Đọc tiếp »