Nếu bạn mất liên lạc với một thành viên trong gia đình do bỏ nhà, mất tích hay bị bắt cóc. Công ty thám tử VDT có thể cung cấp dịch vụ tìm kiếm người thân để giúp bạn kết nối lại với các thành viên gia đình.

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn địa chỉ hiện tại của thành viên gia đình mất tích đã được xác minh qua nhiều nguồn thông tin.

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn và đối tượng tìm kiếm để tiết lộ dữ liệu của họ cho bạn, vì vậy điều quan trọng là bạn phải chọn lý do chính đáng cho việc mà bạn yêu cầu. Sau khi xác định được đối tượng, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để xin phép chuyển thông tin chi tiết của họ cho bạn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Pinterest

Tham khảo thêm

Dịch vụ thám tử